Wspólnota w mediach społecznościowych

emmanuelwlodawa@op.pl

ul. Klasztorna 7

22-200 Włodawa

Kontakt

Diakonia Finansowa

Diakonia Informatyczna

Diakonia Liturgiczna

Diakonia Modlitwy

Wstawienniczej

Diakonia Muzyczna

Diakonia Rozeznająca

Diakonia Modlitwy

Osłonowej

Diakonia

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym

"EMMANUEL"

ul. Klasztorna 7, 22-200 Włodawa 

emmanuelwlodawa@op.pl

"Doświadczenie spotkania z Jezusem Chrystusem, owocuje pragnieniem pójścia za Nim, naśladowaniem Go, dawaniem siebie - czyli podejmowaniem służby na rzecz bliźniego, we wspólnocie, w Kościele, to oddanie siebie dla innych, rezygnacja z wolnego czasu, odpoczynku, swojego osobistego rozwoju. Służenie innym wiąże się zawsze z ogromnym obdarowaniem przez Pana. Takim miejscem gdzie odnajdujemy powołanie do służby i odkrywamy swój charyzmat jest Diakonia.
Diakonia - czyli nie zapominaj, że "więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu"/ Dz. 20.35