Wspólnota w mediach społecznościowych

emmanuelwlodawa@op.pl

ul. Klasztorna 7

22-200 Włodawa

Kontakt

Czym się zajmuje?

…Jak bowiem w jednym ciele mamy wiele członków, a nie wszystkie członki spełniają tę samą czynność – podobnie wszyscy razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie, a każdy z osobna jesteśmy nawzajem dla siebie członkami. Mamy zaś według udzielonej nam łaski różne dary: bądź dar proroctwa – [do stosowania] zgodnie z wiarą;…. (Rz 12, 4 n) Starajcie się posiąść miłość, troszczcie się o dary duchowe, szczególnie zaś o dar proroctwa!Czym jest proroctwo?Charyzmat proroctwa jest jednym z darów Ducha Świętego; Ten zaś, kto prorokuje, mówi ku zbudowaniu ludzi, ku ich pokrzepieniu i pociesze; ( 1 Kor 14, 1n). Dar proroctwa to swego rodzaju przesłanie z nieba – dar, dzięki któremu Bóg przemawiając przez konkretną osobę, kieruje swoje słowo do konkretnych osób lub całej zgromadzonej wspólnoty. 

 

Każdy świadomie wierzący chrześcijanin zobowiązany jest oddawać dziesięcinę, to jest dziesiąta część ze swoich dochodów na utrzymanie Kościoła.
W momencie, w którym dajemy dziesięcinę potrzebujemy wolności od przywiązania do pieniędzy.
Łatwo jest nieraz powiedzieć "Panie oddaję Ci wszystko", ale kiedy to oznacza część moich pieniędzy, to czasami drży ręka Jak mówią "portfel nawraca się ostatni".
W dziesięcinie nie tyle chodzi o kwotę co o serce i zaufanie Panu Bogu.
 
"Przynieście  całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu i w ten sposób wystawcie Mnie na próbę- mówi Pan Zastępów- czy wam nie otworzę zaworów niebieskich i nie zleję na was błogosławieństwa w przeobfitej mierze". [Mal.3.10]
 
Jeżeli oddawanie 1/10 dochodów jest początkowo trudne to można zacząć od małych kwot. Ważna jest gotowość i świadomość, że  "Panie Boże to są Twoje pieniądze, ja jestem tylko ich zarządcą."
Ofiarowanie dziesięciny to dowód na to, że ufamy Panu Bogu. Wszystko co mamy należy do Boga, a On jest tak łaskawy, że daje nam to wszystko a my Mu 10% z tego oddajemy. Nie zarobilibyśmy tych pieniędzy gdyby nie Jego łaska .
 
Dziesięcina nie jest przykazaniem, tak jak i modlitwa nie jest przykazaniem, ale nie ma chrześcijanina, który uważa, że nie należy się modlić. Modlitwa jest naszą potrzebą i zobowiązaniem, podobnie jak dziesięcina. Dziesięcina jest  znakiem wierności,naszym zobowiązaniem wobec Boga, jest otwieraniem naszych finansów tak jak i innych sfer życia przed Bogiem, by miał do nich całkowity dostęp. To wyraz naszej wdzięczności za to, że Bóg daje nam siłę i moc do zdobywania pieniędzy. To nasza troska o Dom Boży, który może funkcjonować i rozwijać się wspierany przez naszą dziesięcinę. To część relacji między człowiekiem a Bogiem. W ten sposób moje życie łączy się w całości z Jego życiem.
 
"Tak bowiem jest : kto skąpo sieje ,ten skąpo i zbiera,kto zaś hojnie sieje,ten hojnie też zbierać będzie. Każdy niech przeto postąpi tak,jak mu nakazuje jego własne serce,nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg"  [2 Kor 9 .6-7.]

Odpowiedzialna:      Teresa  Baj    

Diakonia Finansowa-Skarbnik

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym

"EMMANUEL"

ul. Klasztorna 7, 22-200 Włodawa 

emmanuelwlodawa@op.pl