Wspólnota w mediach społecznościowych

emmanuelwlodawa@op.pl

ul. Klasztorna 7

22-200 Włodawa

Kontakt

Czym się zajmuje?

Przygotowanie i ukazywanie miejsca liturgii w całości życia chrześcijańskiego. Szczególnym aspektem tego rozumienia i przeżywania liturgii jest poczucie współodpowiedzialności za nią oraz czynne zaangażowanie w jej przygotowanie i celebrowanie. Członkowie diakonii stają się bliskimi współpracownikami kapłana, który jest pierwszym wprowadzającym wiernych w świat liturgii. Służba podczas Mszy św. Wspólnotowej i Mszach okolicznościowych. Służba na spotkaniach Wspólnoty.

Odpowiedzialna:   Edyta Bałaban

Diakonia Liturgiczna

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym

"EMMANUEL"

ul. Klasztorna 7, 22-200 Włodawa 

emmanuelwlodawa@op.pl