Wspólnota w mediach społecznościowych

emmanuelwlodawa@op.pl

ul. Klasztorna 7

22-200 Włodawa

Kontakt

Formacja ucznia: „Oczyszczenie Świątyni” – moje intencje w służbie Jezusowi (J 2, 13-22)

Znak oczyszczenia świątyni

13 Zbliżała się pora Paschy żydowskiej, i Jezus udał się do Jerozolimy. 14 W świątyni napotkał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. 15 Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. 16 Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: «Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu mego Ojca targowiska!» 17 Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie. 18 W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego:, «Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?» 19 Jezus dał im taką odpowiedź: «Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo». 20 Powiedzieli do Niego Żydzi: «Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?» 21 On zaś mówił o świątyni swego ciała.22 Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.

Propozycja do modlitwy osobistej

W tym tygodniu każdego dnia przeczytaj J 2, 13-22

Czytaj z uwagą i bez pośpiechu. Jeden lub dwa dni przeznacz na dłuższą, ok. 30 minutową medytację tekstu.

Jezus wchodzi wraz z uczniami do świątyni, która stała się targowiskiem. Jego misją jest wzniesienie na nowo „domu Ojca”. On sam, Słowo, które stało się ciałem, jest nową świątynią, miejscem komunii Boga z człowiekiem. Także uczniowie stają się mieszkaniem Boga. Co to oznacza dla ciebie ?

1 Kor 3,16 Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was ?

 

 

Świadectwo

 

Czytając czytanie Oczyszczeni Świątyni, każde słowo zostało odwrócone i pokazane mi na nowo. Zacznijmy od tego, że narastało we mnie zdenerwowanie z powodu tego zakłamania, które jest obecnie na świecie. Jest wirus, którego statystyki i przykład Szwecki demaskuje. 80 tys zarażonych covid z czego 80% bezobjawowo, a 3,8mln chorych na grypę, w samym sezonie grypowym, ubiegłego roku z pełnymi objawami. Bóg przez tą ewangelię przypomniał mi, że nic co się dzieje, nie dzieje się bez Jego przyzwolenia i ewangelia ta przedstawiła mi się jako paruzja.

Idąc po kolei, czytamy:

 

- „Zbliżała się pora Paschy żydowskiej”

- Zbliża się koniec świata.

 

- „W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie.”

- Bóg patrzy na ten świat i widzi do jakiego stopnia jesteśmy zatraceni w materializmie. Tylko poieniądz, władza.

 

- „Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurów”

- Jezus robi sobie bicz ze sznurków, nie ze sznura, albo z jakiegoś ciężkiego sprzętu, choćby sztachety. Kto przestraszy się sznurków?! I jak to możliwe, że wszyscy przestraszyli się sznurków?? Sznurek zrozumiałam jako coś mało poważnego, jako wirusa covid. Bóg dozwolił, aby ludzie realizowali swój plan, zastraszyli ludzi, sparaliżowali świat. Covid jest jak sznurek, nie jak sznur – nie jest chorobą poważniejszą od grypy, a otrzymała status pandemiczny. Chciałabym, aby wszyscy posłuchali wolnych mediów i kilkudziesięciu, a może i więcej lekarzy, którzy nie boją się mówić prawdy i otworzyli oczy.

 

- „powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów”

- Jezus dozwalając, aby to wszystko się stało zajął się cięzkim klalibrem (wołami i barankami), zaczął w naszym życiu przewracać największe rzeczy, dokonywać największych zmian – to co najtrudniejsze on się tym zajął, a nas prosi, żebyśmy się zajęli mniejszym kalibrem (gołębiami) „Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: «Zabierzcie to stąd [i] z domu mego Ojca nie róbcie targowiska!” - Prosi nas, żebyśmy chociaż jakiś mały trud podjęli w zmianie naszego życia.

 

- „a stoły powywracał.”

- Stół symbol jedności, rodziny, bliskości, zjednoczenia. Bóg pozwolił, żeby zostało to wywrócone – dystans, donoszenie, wrogość, podejrzliwość, troska bardziej o własne życie niż o życie wieczne.

 

-  „W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: «Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?”

- Gdy to wszystko się wydarzyło, ludzie pytają Boga - jak po takim czymś mają się do Niego zbliżyć, jak On mógł na coś takiego pozwolić. Co teraz zrobi, żeby ich do siebie przekonać?

 

- „Jezus dał im taką odpowiedź: «Zburzcie tę świątynię”

- Bóg na to odpowiada – pozwalam wam zniszczyć ten świat.

 

- „Ja w trzy dni wzniosę ją na nowo”

- Tu przypomniały mi się trzy dni ciemności. Nowy świat po trzech dniach ciemności.

 

- „«Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?”

- Tyle tysięcy lat trwa ten świat.

 

- „On zaś mówił o świątyni swego ciała. „

- On mówi o swoim kościele, wiernych.

 

Jest czas abyśmy otowrzyli oczy, że żyjemy w czasach ostatecznych i bardziej zadbali o życie wieczne niż doczesne. Wrócili do kościoła. Bóg mnie pocieszył, że tak musiało się stać, że to Jego dopust w celu oczyszczenia świata. Przypomina mi, żebym była gotowa, a nie skupiała się na gniewie wobec tego świata.

 

Ewa

15 października 2020

Rekolekcje Formacja Ucznia 
Tydzień II

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym

"EMMANUEL"

ul. Klasztorna 7, 22-200 Włodawa 

emmanuelwlodawa@op.pl