Wspólnota w mediach społecznościowych

emmanuelwlodawa@op.pl

ul. Klasztorna 7

22-200 Włodawa

Kontakt

Formacja ucznia: „Marta i Maria” – pierwszeństwo kontemplacji nad czynem(Łk 10, 38-42)

Marta i Maria

38 W dalszej ich podróży przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go do swego domu. 39 Miała ona siostrę, imieniem Maria, która siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie. 40 Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych posług. Przystąpiła więc do Niego i rzekła: «Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła». 41 A Pan jej odpowiedział: «Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, 42 a potrzeba tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona».

W tym tygodniu każdego dnia przeczytaj z uwagą: Łk 10, 38-42.

Dzień 1. Dzisiaj zastanów się nad postawą Marty. Wyobraź sobie, jak się krząta, troszczy o wszystko, dba o to, by utrudzeni drogą goście mieli, co jeść i pić, jak w końcu podchodzi do Jezusa i mówi Mu o swojej siostrze. Czy są to sytuacje, które zdarzają się też w twoim życiu?

Dzień 2. Dzisiaj twoją bohaterką będzie Maria. Przyjrzyj się jej, jak siedzi zasłuchana u stóp Jezusa, skupiona, by nie uronić żadnego Jego słowa. Jest jedyną kobietą wśród uczniów Jezusa, zapomniała też o swojej siostrze. Ale w tej chwili nic się dla niej nie liczy- tylko Jezus.

Dzień 3. Dzisiaj, po przeczytaniu Ewangelii zobacz scenę w Betanii z perspektywy Jezusa. Jest w domu przyjaciół, czuje się swobodnie, rozmawia z uczniami. Widzi obie siostry- jakże różne. Każda z nich przyjmuje Go na swój sposób. Jezus z serdecznością odpowiada Marcie, patrzy też na Marię i do niej również kieruje swoje słowo upomnienia.

Dzień 4. Dzisiaj zobacz tę scenę z perspektywy któregoś z apostołów. Słuchaj, co mówi Marta, jak odpowiada jej Jezus. Nie oceniaj nikogo.

Dzień 5. Dziś pomódl się tym, co zrodziło się w tobie podczas poprzednich dni rozważania sceny w Betanii. Przyjrzyj się swoim uczuciom, myślom. Być może ożyły też jakieś wspomnienia. Powiedz o tym wszystkim Panu. Niech też z tego zrodzi się twoja modlitwa- może prośby, dziękczynienia, uwielbienia.

Dzień 6. Dzisiaj przeczytaj uważnie Słowo kilka razy. Potem pozostań w ciszy kilka lub kilkanaście minut.

Na zakończenie zastanów się, jak te rozważania mogą pomóc ci stać się uważniejszym uczniem Jezusa. Pomyśl o konkretnych postawach, które może zweryfikować; co mówi ci Duch Święty ? Poproś Jezusa o łaskę, aby to słowo wydało konkretny owoc w twoim życiu.

Każdego dnia na zakończenie rozważań podziękuj Bogu za dar modlitwy i odmów Ojcze nasz …

 

22 października 2020

Rekolekcje Formacja Ucznia 
Tydzień III

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym

"EMMANUEL"

ul. Klasztorna 7, 22-200 Włodawa 

emmanuelwlodawa@op.pl