Wspólnota w mediach społecznościowych

emmanuelwlodawa@op.pl

ul. Klasztorna 7

22-200 Włodawa

Kontakt

Formacja ucznia: „Jezus i Jan Chrzciciel” – „trzeba, aby On wzrastał, a ja żebym się umniejszał„ J 3,22-30

Jezus a Jan Chrzciciel

22 Potem Jezus i uczniowie Jego udali się do ziemi judzkiej. Tam z nimi przebywał i udzielał chrztu. 23 Także i Jan był w Ainon, w pobliżu Salim, udzielając chrztu, ponieważ było tam wiele wody. I przychodzili [tam] ludzie i przyjmowali chrzest. 24 Nie wtrącono bowiem jeszcze Jana do więzienia. 25 A powstał spór między uczniami Jana a [pewnym] Żydem w sprawie oczyszczenia. 26 Przyszli więc do Jana i powiedzieli do niego: «Nauczycielu, oto Ten, który był z tobą po drugiej stronie Jordanu i o którym ty wydałeś świadectwo, teraz udziela chrztu i wszyscy idą do Niego». 27 Na to Jan odrzekł: «Człowiek nie może otrzymać niczego, co by mu nie było dane z nieba. 28 Wy sami jesteście mi świadkami, że powiedziałem: Ja nie jestem Mesjaszem, ale zostałem przed Nim posłany. 29 Ten, kto ma oblubienicę, jest oblubieńcem; a przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, doznaje najwyższej radości na głos oblubieńca. Ta zaś moja radość doszła do szczytu. 30 Potrzeba, by On wzrastał, a ja się umniejszał.

Propozycja do modlitwy osobistej:

W tym tygodniu wybierz 3 dni na lekturę Słowa Bożego i każdego dnia przeczytaj z uwagą J 3, 22-30

Dzień 1. Bądź z Jezusem nad rzeką Jordan. Wyobraź sobie jak Jezus chrzci. Wyobraź sobie otaczających go ludzi. Wsłuchaj się w ich rozmowy. Kim są? Czego szukają? Czego ty szukasz?

Dzień 2. Dzisiaj po przeczytaniu Ewangelii bądź z Janem Chrzcicielem nad rzeką Jordan. Wsłuchaj się w rozmowy Jana z otaczającymi go ludźmi. Co czujesz? Co cię dotyka? Jakie uczucia budzą w tobie słowa Jana i jego postawa?

Dzień 3. Dzisiaj po przeczytaniu Ewangelii zastanów się nad słowami Jana Chrzciciela: „Trzeba, aby On wzrastał, a ja żebym się umniejszał.” Co te słowa znaczyły dla Jana ? Co znaczą dla ciebie? Gdzie w twoim życiu jest za mało miejsca dla Jezusa ? Gdzie Go sobą zasłaniasz? Jak możesz to zmienić ? Posłuchaj, co, mówi ci Duch Święty. Do czego cię zaprasza ?

Każdego dnia na zakończenie rozważań podziękuj Bogu za dar modlitwy i odmów Ojcze nasz …

 

29 października 2020

Rekolekcje Formacja Ucznia 
Tydzień IV

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym

"EMMANUEL"

ul. Klasztorna 7, 22-200 Włodawa 

emmanuelwlodawa@op.pl