Wspólnota w mediach społecznościowych

emmanuelwlodawa@op.pl

ul. Klasztorna 7

22-200 Włodawa

Kontakt

Formacja ucznia: „Za kogo uważają Mnie ludzie ?” Mt 16, 13-20 – kim jest dla mnie Jezus ?

Mt 16,13-20

13 Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?» 14 A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków». 15 Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?» 16 Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego». 17 Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. 18 Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. 19 I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie». 20 Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem.

Propozycja do modlitwy osobistej:

W tym tygodniu każdego dnia przeczytaj z uwagą Mt 16,13-20

Dzień 1. Jezus rozmawia ze swoimi uczniami; podobnie będzie stawiał pytania każdemu uczniowi w każdym czasie, także tobie i mnie. Spróbuj odnaleźć się w gronie uczniów Jezusa.Dzień 2. Dzisiaj do Ciebie kierowane jest pytanie Jezusa: ” Za kogo uważają Mnie ludzie?” Zastanów się, jak dzisiaj brzmiałaby odpowiedź uczniów, kim w dzisiejszym świecie jest Jezus? Odpowiadając weź pod uwagę różne dziedziny życia: naukę, kulturę, media, mody, itp.Dzień 3. „A wy, za kogo Mnie uważacie?” A ty, za kogo uważasz Jezusa, kim On jest dla ciebie? Nie śpiesz się z odpowiedzią. Możesz też użyć kilku określeń.Dzień 4. Posłuchaj odpowiedzi Piotra. Zastanów się nad jego słowami. Co znaczą one dzisiaj? Co znaczyły wtedy ?Dzień 5. Zastanów się nad rolą, jaka została powierzona Piotrowi. Wyrażenia do refleksji: Skała, Kościół, bramy(moce) piekielne, klucze, związywanie i rozwiązywanie.Dzień 6. Jakim człowiekiem był Piotr? Co wiesz o Piotrze i o innych uczniach Jezusa? Jakim Ty jesteś uczniem ?

Każdego dnia na zakończenie rozważań podziękuj Bogu za dar modlitwy i odmów Ojcze nasz…

 

Świadectwo

Kim jest dla mnie Jezus? powtórzę za Sw. Piotrem Jezus to Mesjasz, Syn Boga Żywego a przetłumaczając na swoje to Niepojęta Miłość-Miłość Ukrzyżowana. Bóg, który z miłości do mnie tak strasznie cierpiał i dał się ukrzyżować, abym ja była zbawiona. Mój Zbawiciel, Odkupiciel, bo wziął na Siebie wszystkie moje grzechy.
Jezus jest tez Bogiem Zywym, bo pokonał śmierć. W moim życiu Jezus w Sakramencie Pokuty i Pojednania wielokrotnie pokonał śmierć, śmierć, którą zadał mi grzech . 
Dla mnie Jezus jest Bogiem Potężnym, Wszechmogącym, i Wszystkomogącym, Bogiem Mocy i Zycia. Wiele razy w swoim życiu doświadczałam Jego mocy, uzdrowienia duszy i ciała. Jezus jest moim Pasterzem, odszukał mnie,zagubioną owce i przyniósł do owczarni jaką jest Wspólnota Emmanuel. Jest najlepszym Ojcem,bo zatroszczył się o mnie jak Ojciec i mnie prowadzi w każdej chwili życia. Drogą, Prawdą, ilekroć się zgubię i sięgnę do Słowa Bożego to w nim odnajduję pokój serca, radość i pewność, ze idę właściwą drogą. Jest dla mnie Zyciem,wzmacnia moje siły po każdej Eucharystii i przyjęciu Jego Najświętszego Ciała. Jezus jest moją Siłą i Mocą, umacnia mnie  podczas każdej Adoracji Najświętszego Sakramentu w którym bije dla mnie gorejące miłością Jego Serce .Jest moim Panem i Przyjacielem, jeszcze nigdy mnie nie zawiódł kiedy poprosiłam Go o pomoc. Jest dla mnie Bogiem Zywym, którego widzę w drugim człowieku, w jego cierpieniu, samotności, ale tez w dobrym słowie, okazanej życzliwości w zrozumieniu, w uśmiechu, przyjaznym geście.
 
Teresa
 
 
Z Ewangelii Sw.Mateusza "Jezus zapytał ich" a wy, za kogo Mnie uważacie?"
Jezus pyta mnie każdego dnia - a ty, za kogo Mnie masz? za kogo Mnie uważasz?
Dla mnie Jezus, to Zywy Bóg w Trójcy Jedyny.
Tak bardzo w to wierzę,że nie podejmuję nawet dyskusji,że może być inaczej.
Wierzę też Bogu - Jezusowi,bo wiem co Bóg może,czego może dokonać,co obiecuje.Dowiaduję się tego z Pisma Swiętego. .Bóg -Jezus zawsze dotrzymuje danego słowa..Pan Jezus jest moją Drogą i Swiatłem .Obecny czas pandemii jest dla mnie takim sprawdzianem.Codziennie zawierzam siebie i moich bliskich Panu Jezusowi i Jego Najświętszej Matce Maryi i dzięki temu zawierzeniu mam pokój w sercu.Na pytanie jakie mi zadają niektórzy " czy się nie boję,odpowiadam,że ja boję się  tylko piekła. Widząc ludzi,którzy tak bardzo wszelkimi siłami chcą mnie i innych tam wepchnąć ,niszcząc to co święte ,nasz Kościół,jest mi ich tak bardzo żal.... i wtedy wołam słowami Pana Jezusa z krzyża "Ojcze wybacz im ,bo nie wiedzą co czynią" i proszę o światło i nawrócenie dla nich.
Mam też w pamięci i z nadzieją powtarzam słowa Pana Jezusa powiedziane do SW.Piotra,że bramy piekielne nie przemogą,nie zniszczą Kościoła.I modlę się kilka razy dziennie o siłę ,moc i silną wiarę.,bo jestem tylko człowiekiem,słabą nędzą,dlatego też trzymam się mocno Niepokalanej Dłoni Maryi,abym nie popłynęla z tą światową falą zła .Proszę, aby Maryja umacniała mnie,żebym była w stanie jeszcze więcej modlić się i wspierać innych,moich bliżnich,aby jak najwięcej dusz pozostało przy Bogu.
Zaufać Bogu to znaczy zrzucić ze swoich pleców wszelkie brzemię,które nie pozwala iść dalej z radością przez życie.W swoim życiu doświadczyłam tego wiele razy.
Przy Tobie Jezu czuję się bezpiecznie,nie boję się iść z Tobą w nieznanym dla mnie kierunku,wiem,ze mnie nie skrzywdzisz.
 
Ela
 

 

 

12 listopada 2020

Rekolekcje Formacja Ucznia 
Tydzień VI

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym

"EMMANUEL"

ul. Klasztorna 7, 22-200 Włodawa 

emmanuelwlodawa@op.pl