Wspólnota w mediach społecznościowych

emmanuelwlodawa@op.pl

ul. Klasztorna 7

22-200 Włodawa

Kontakt

 

Katecheza 6

Duch Święty

 

 

Katecheza 5

Jezus Chrystus jest Panem

 

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym

"EMMANUEL"

ul. Klasztorna 7, 22-200 Włodawa 

emmanuelwlodawa@op.pl

Seminarium Odnowy Wiary 2022

 

Katecheza 1

Miłość Boża

 

 

Katecheza 2

Grzech

 

 

Katecheza 3

Jezus Zbawiciel

 

 

Katecheza 4

Wiara i nawrócenie

 

 

Katecheza 7

Wspólnota